• BANESTATUS: 11.12.2017: Banen er stengt.

Tjøme golfklubb trenger flere med Trener 1 og trener 2 utdannelse. Et variert trenings- og turneringstilbud kan øke klubbens sosiale miljø, medlemmenes spillestyrke og medlemmenes tilknytning til Tjøme golfklubb.

Vår nye generasjon medlemmer trenger å møte positive og engasjerte medlemmer, trenere og aktivitetsledere. Gjerne unge-voksne og eller etablerte spillere som ønsker å være med på og utvikle golfklubbens trenings- og aktivitetstilbud. Trening skal skje på en måte som gjør at våre nye medlemmer og juniorspillere spesielt opplever glede, trivsel og mestring når de deltar på aktiviteter i regi av Tjøme golfklubb.

Som frivillig trener i Tjøme golfklubb blir du enten en del av junior- eller sportslig komité. Å være trener er litt tidkrevende, morsomt og lærerikt. Per i dag er det kun Hege Buschmann Indseth som praktiserer som Trener 1 utdannet i Tjøme golfklubb. Hun har ikke kapasitet til å påta seg nye utviklingsoppgaver og klubben trenger også trenere som kan tenke seg å utvikle treningstilbudet til medlemmer over 20 år.

Styret håper derfor at det finnes medlemmer i klubben som kan tenke seg å påta seg treneransvar. Golfklubben betaler utdanningen. Utfyllende informasjon om trener utdanningen finner du her..

Snart er det vår og det skjer mye spennende i Tjøme golfklubb! Lyst til å ta trener utdannelse eller bare har noen ideer til utvikling av klubbens sportslige tilbud. Ta kontakt med Emil Blom Onshus mobil 979 86 331 eller Hege Buschmann Indseth på mobil 900 18 346.

Pin It on Pinterest

Share This