Proshop: 33 39 19 07   |    Kontor: 33 39 15 10   |   Logg inn Golfbox   |   Banestatus: Åpen! Klikk her for priser.

Julebrevet 2017

Kjære aksjonærer og medlemmer!

Golfåret 2017 går mot slutten, og det er riktig med en liten oppsummering av sesongen.
(Les først teksten, se deretter bilder).

Generalforsamlingen Rød Golf AS – driftselskapet

Driftselskapet avholdt generalforsamling 18. juni 2017. Det var ekstra godt fremmøte grunnet Exitordningen. Regnskapet for 2016 viste et overskudd på 333.515 kroner før avskrivninger. Etter avskrivninger på 459.782 kroner, fremkommer underskudd med 126.267 kroner. Forklaring: Resultat før avskrivninger viser utvikling i likviditet, i tillegg påvirkes likviditetsutviklingen av nyinvesteringer og nedbetalt gjeld i gitt periode. Avskrivninger er basert på tidligere foretatte utbetalinger og påvirker ikke likviditet.
Kassakreditten er pålydende 1.800.000 kroner. Kassakreditten var i bruk fra oktober til februar, i alt 5 måneder. Det ble etablert langsiktig lån i 2015 for innkjøp av robotklippere. Dette lån var nedbetalt til 283.214 kroner per 31/12/2016.
Exitordningen er grundig belyst gjennom året. I korte ordelag er det vedtatt en innløsning av inntil 35 aksjer i 2018, og inntil 35 aksjer i 2019. Søknadsfristen for innløsning i 2018 var satt til 30. november 2017. Det er sendt svar til alle søkere d.d.
Styret består av: Styreformann Ole Engstrøm, styremedlem Nora Hoff, styremedlem Anne Helmer, styremedlem Trygve Walstad, styremedlem Odd Ystgaard og styremedlem Ove Salvesen. Revisorselskap er BDO AS. Neste generalforsamling avholdes i juni 2018.

Årsmøtet Tjøme Golfklubb – idrettslaget

Tjøme Golfklubb avholdt sitt Årsmøte den 11. mars 2017. Regnskapet for 2016 viste et underskudd på 88.067 kroner, og samtidig en egenkapital på 443.238 kroner.
Etter mange gode år som leder, valgte Jan Willy Abrahamsen å overlate roret til nestemann. Vi takker for alt det gode arbeid du har lagt ned, og for den støe kurs du har ledet Tjøme Golfklubb!
Styret består av: Leder Emil Blom Onshuus, nestleder Petter Bye, styremedlem Hege Buschmann Indseth, styremedlem Nina Bjurhult, styremedlem Margareth Knutzon, styremedlem Gro Elisabeth Skjerven og styremedlem Kyrre Murel Syvertsen. Vara til styret er Mari Helmer. Revisorer er Susann Kielland og Anne Marie Indseth.
Neste årsmøte avholdes i mars 2018.

Banens beskaffenhet

Nytt innvintringsprogram for greenene ble innført for tre år siden. Dette har vist seg å være en stor suksess! Aldri før har greenene vært så fine, så tidlig på året. Det skal riktignok sies at vi hadde soppangrep i mindre skala på et par greener, men dette løste seg når temperaturen steg. Banen åpnet lørdag 25. mars med sommergreen.
Vanningsanlegget har medført noe graving og reparasjon. Tett drenering likeså – trærne har lange røtter. Greenene har blitt merkbart raskere, etter god innsats. Robotklipperne har gått feilfritt gjennom året, og sørget for perfekt klippet rough – 110 mål!
Trond og Tarjer har hatt stor arbeidsmengde også i år. Som ventet tillegg til en hektisk arbeidsdag, kom stankelbenlarvene og skapte utfordringer på et par greener. Deretter kom kråkene på ettersommeren – og for et leven! Etter noen dager forsvant kråkene.
Per Terkelsen har ryddet busker og kratt langs banen og på fjellknauser, ryddet trær, algevekst i vann, og forestått nødvendig malerarbeid. Tore Einang, Hallvard Jacobsen, Oliver Langved og Tim Terkelsen har klippet gress. Høysesongen var preget av en kald værtype, med badetemperaturer langt under ønsket nivå. September måned regnet vekk, og det var til tider stor oversvømmelse på deler av banen. Det var spill på sommergreen frem til 13. november. En stor takk til banemannskapet for deres gode innsats!

Tilbakeblikk på driftsåret 2017

Som omtalt under banens beskaffenhet, var det en sommer av den kalde variant. Det positive er at golfbanen har godt belegg under slike forhold. Det er estimert et likviditetsoverskudd for 2017.
Audi er hovedsponsor, og dette betyr veldig mye for oss! Audi utstråler kvalitet i alle ledd, og Audi har markedsført Tjøme golfbane ovenfor alle sine gode kunder.
Avtalen med Vestfold GK, Nøtterøy GK og Sandefjord GK har vært en suksess og ønskes videreført for 2018.
Geir Jørgensen trives som Pro på Tjøme, og medlemmene trives med Geir. Geir er også driver av kaféen, hvor det serveres særdeles god mat og drikke.
Det er arrangert 6 ordinære VTG- kurs fra april til august. Hvert kurs er på to dager og gjennomføres lørdag og søndag. Totalt har over 50 personer gjennomført kurs. Vi har fått gode tilbakemeldinger. Deltagerne er godt fornøyde med fordeling av teori og praksis. Geir Jørgensen har ansvar for den praktiske delen, Erol Haagenrud og Anne Marie Wold har tatt seg av teorien. Stort sett har vi vært heldige med været, men uansett vær har kursene blitt gjennomført. Fadderne i klubben følger opp deltagerne etter gjennomført helgekurs. Når deltagerne er godkjente av fadderne, mottar de kursbevis. 12 forskjellige personer har gjort en flott jobb som faddere i år!
Det er gjennomført totalt 53 turneringer gjennom sesongen. Deltagelsen på våre turneringer er god, og årets damedager hadde rekordmange deltagere.
Greenfeeinntektene holder seg godt, og i skrivende stund er de på 743.000 kroner. Samme periode i fjor ga 747.000 kroner. Tidligere år har gitt rundt 650.000 kroner i greenfee. Antall medlemmer har vist en liten økning, og da spesielt på juniorsiden.

Green- og baneforbedringer

Banen er ytterligere forbedret som parkanlegg. Roughen holder jevn høyde, fairways er fløyelsmyke, greenene er raskere og holder samme spillehastighet. Det er vektlagt oftere vertikalskjæring, dressing og lufting av greenene. I tillegg har flere laboratorieprøver dannet grunnlag for gjødslingen. Det er prioritert at Trond skal få mer tid til greenarbeid, og brukt mer penger på innleid ekstrahjelp. Dette har gitt gode resultater. I tillegg er brukt mer penger på forskjønnelse av området, herunder beskjæring, kantklipping, rensing av vann og rydding langs hele banen. Det er en nytelse å se vårt vakre parkanlegg!

Damene  på Tjøme

Tid for tilbakeblikk på året. Vi blir fylt av takknemlighet og glede med tanke på alt som er gjennomført, og ikke minst antall damer som har vært med på leken.
Vellykket sesongåpning i Sverige, rekordmange deltakere på Vestfold Ladies hvor Tjøme Golfklubb viste seg fra sitt beste, og værguden skinte om kapp med oss.
Vi arrangerte 9 Damedager gjennom sommeren, hvor vi satt ny deltakerrekord. Det samme gjaldt for Gudmorkruset!
Vi ser lyst på fremtiden for Tjøme Damegolf. Flere tar Veien til Golf, og det vil si at det blir flere å spille med.
Som leder av gruppen kjente jeg på en glede og stolthet da jeg så alle som knyttet bånd og avtalte spill utenom organiserte tider. Det er nettopp det golf handler om; nye bekjente, samhold og golfglede. Sammen blir vi bedre, vi lærer av hverandre, tar del i både oppturer og nedturer, for golf svinger kanskje mer enn noe annet (tenk om noen kunne funnet opp en “golflykkepille” slik at vi ble litt mer jevne…).

Damegruppen ønsker alle en riktig God Jul, og takker så mye for en flott sesong!
Det er lett å glede seg til 2018. Vi ses! Med vennlig hilsen Gina.

Juniorgruppa
2017 har vært en fantastisk sesong for juniorgruppa. Vi ønsker at golfklubben er et sted hvor barn og unge har lyst til å være i fritiden. Juniorgruppa ønsker å beholde flest mulig, lengst mulig. For å få dette til må barna og ungdommene ivaretas på en leken måte i et mestringsorientert miljø. Vårt mål er å introdusere golf som en sosial, morsom og lærerik idrett. De som ønsker det, skal få muligheten til å utvikle seg videre.
Fire juniorer deltok på klubbmesterskap i putting. Og i år stilte vi for første gang med egen jenteklasse i klubbmesterskapet. 78 spillere fra hele Østlandet deltok på Narvesen Tour. Fra egne rekker stilte vi med 13 spillere i alderen 5 til 17 år.
Juniorgruppa er godt i gang med å tilby morsomme, varierte og lærerike treninger. Til sammen har 140 barn og unge deltatt på juniortrening i 2017. Fordelingen mellom jenter og gutter er svært god. Nytt av året er at barn under 12 år, og ungdomsgruppa trener hver for seg. Denne todelingen har fungert svært godt. Spesielt har interessen vært stor blant de yngste. Noen møtte opp uansett vær. Juniorgruppa tar ikke sommerferie og tilbyr organisert trening gjennom hele sesongen. Tilbudet er gratis og åpent for alle. Vår og høst tilbyr vi banetrening. Trening onsdag og banetrening mandag har vært en suksess. Antallet aktive medlemmer har økt i 2017. Tusen takk for en morsom, begivenhetsrik og lærerik juniorsesong.

Vi gleder oss til fortsettelsen og håper å se mange nye og kjente fjes til våren.
God jul og nytt juniorgolf år! Beste hilsen Hege.

Proshop, trening, kafé med mer

Kjære golfvenner,

Var ikke 2017-sesongen på Tjøme herlig?

Sesongen startet på nyåret med ukentlig golftrim på Havna. Vi var en glad gjeng som rustet kroppen for sesongen gjennom senvinter og tidlig vår. Etter tilbakemeldingene å dømme var dette et flott tilskudd til aktivitetstilbudet til våre medlemmer.
Banen åpnet tidlig, og vi hadde monopol på greenfeespillere i området i to ukers tid før de andre banene åpnet sine anlegg. Deretter kom Påsken med godt belegg fra egne medlemmer som startet sine sesonger.
Over Påske startet alle aktivitetene opp.
Det ble i år avholdt ekstra mange nybegynnerkurs. Klubben er nå blant de flinkeste i klassen på ivaretakelse, som er alfa omega. Og vi kjører på med ennå større kraft neste år.
Juniorsesongen har vært helt fantastisk, med videre vekst både i antall besøkende, antall faste/medlemmer, antall juniorer med etablert handicap/klubbhandicap, og antall juniorer som stiller i turneringer (her hadde vi en økning på ca. 2000 % fra i fjor!). Lindhøy skole gjennomførte vårt «Golf i skolen-program» med alle sine femteklassinger. Hege Indseth har trukket i alle tråder og har fått til utrolige ting. Annemor Indseth og Ketil Treidene stiller opp for barna uke etter uke. En stor takk til dere!
Mandager kjørte jeg «Geirs Golfskole» gjennom sesongen. Det er moro å se hvor mye utbytte elevene får når oppfølgningen har kontinuitet. Antallet protimer er nær doblet på to år. Torsdagstreningene gikk sin gang gjennom sesongen. Selv om mange setter pris på tilbudet, så har deltakelsen vært fallende utover sesongen, så noen utfordringer er det alltid. Her kommer vi til å gjøre noen grep neste år. Følg med på nyhetsoppdateringene til våren!
Det har også vært en rekke enkeltaktiviteter. Proens turnering og klubbmesterskap i putting ble arrangert for tredje år på rad, med sedvanlig suksess. Sistnevnte hadde i år tre klasser, der klassevinnerne møttes i superfinale. For en thriller! Klubbmesterskapet i Longest drive ble arrangert for andre gang, med flere klasser og flere deltakere. Klubben vår har mer enn sin kvote av ekstremt langtslående. Er det ingen som har skjønt at banen vår favoriserer stødig presisjon? Uansett; en stor gratulasjon til alle vinnerne!Til slutt bør nevnes årets custom fitting-dag med Callaway i juli. Du finner ikke bedre anledning til fornyelse av baggen enn denne dagen. Mange gjorde seg nytte av dette og flere av kjøperne har utover høsten fortalt meg om en helt ny hverdag på banen. Alle som bruker tid på golfen har glede av et utstyr tilpasset sin fysikk og teknikk, uansett nivå.
Jeg er stort sett å finne i proshop selv. Thea har vært en flott ny tilvekst, og har tatt de fleste helgevikariatene. Dyktige Fredrik brukte det meste av sommeren sin bak kassen. Flinke Sarah har måttet bruke mye tid på skolegang, og slik blir det nok også fremover. På høsten ansatte vi derfor den alltid smilende Ilham. Hun har vært en foregangsfigur i framveksten av juniormiljøet de siste årene, og vil bli den perfekte golfvert. Hallvard J. og Erol H. har også steppet inn. Ungdommen idag er så flinke!
Vi har ikke rammevilkår til å være en stormakt i utstyrsbransjen, men håper å ha et tilbud som dekker de flestes behov. Heldigvis har vi gjennom demokøller, komponenter og ekspertise et fullverdig custom fitting-tilbud på lille Tjøme. Husk at vi også kan bestille det vi ikke har på lager, enten det er en Ping, Srixon, Taylor Made, Titleist eller andre merker, eller om du vil ha logoballer via jobben.
Rød Gård Kafé holdt helgeåpent fra 20. mai til 3. september, og det var åpent hver dag i høysesongen.
Anne og Vera er helt fantastiske. De trakterer gjestene med full kontroll, smil og serviceinnstilling. Når de trengte litt fri steppet en annen superduo inn, nemlig Sofie og Tomine. De gled inn i rollene på rekordtid, og spredte sitt gode humør sammen med hver bestilling. Alle fire har sammen bidratt til å gjøre oss mer synlige på sosiale medier, noe som er kjærkomment da dette kanskje ikke er sjefens sterkeste side. Servicegeneralen Vidar har stilt som grillmester på dugnad. Og under kunstutstillingen i juli var det ekstra mye spennende å kikke på for den som tok seg tid til å la seg sjamere av dette unike stedet. Takk Nora for alt du gjør for oss!  I år var attpåtil Mattilsynets uanmeldte kontroll en stressfri sak – smilefjeset ble fornyet på stedet uten andre bemerkninger enn skryt og komplimenter.
Aldri har det vel vært hyggeligere på kafeen vår enn i år. Vi er der først og fremst for dere golfere, og vi er glade for at vi benyttes mer fra år til år. Vi vil kanskje aldri få tildelt Michelin-stjerner, men de ekstra 15 minuttene (eller mer) du unner deg på tunet eller i hagen skal gi golfrunden din en merverdi som langt overstiger den meget rimelige prisen du betaler. Livet er for kort til å skynde seg hjem, eller hva? (det er mulig at noen som venter på at du skal komme hjem er uenige, men pytt…)
Repertoaret forøvrig utvides stadig. Vi har i løpet av de siste årene gjennomført en rekke forskjelligartede oppdrag; kunstutstilling, bisettelse, konfirmasjon, kurs, møter, venneturneringer (i tillegg til klubbturneringer) fødselsdagsfeiringer (gratulerer med vel overstått 29-årsdag i sommer, Irja T.), sports-bar og sågar take-away… (legekontoret er glade i maten vår). Medlemmer som kunne tenke seg å bruke lokalene må bare ta kontakt med Geir. Kapasiteten er begrenset, men vi sier ja om det lar seg gjøre.
(I mangel på statistikk vil jeg nøkternt anslå at shoppen og kafeen leverte fem hundre tusen vafler og kaffekopper i året som gikk(sånn ca) Tjøme GK er i ferd med å bli en tungvekter!)
Årets høydepunkt ble spart til månedskiftet oktober/november. Dette var også en av nyvinningene for 2017 – klubbtur til Portugal! 24 vikinger dro i sønderled og erobret nye slagmarker – bokstavelig talt. Vi spiste og drakk, og svingte våre sverd/køller som om vi aldri hadde gjort annet. For å si som Algarvemesteren 2017 Johnny Jørgensen; «kan vi ikke bare bli her?» Det er bare å starte nedtellingen til neste tur 🙂
Sesongen 2018 starter med golftrimmen på Havna i januar. Info om oppstart kommer på nett.
Jeg er også tilgjengelig for leksjoner i Vestfold golfhall, der de har gode fasiliteter både for putting, chipping, bunker og lange slag. Vinteren er den beste perioden hvis du vil gjøre teknikkforbedringer.
Når sesongen kommer igang vil dere også merke at klubbturneringen/tirsdagsgolfen er overtatt av shoppen. Takk til Bjørn og Nina for fantastisk innsats i mange år! Vi jobber med planer som vi håper vil tilføre turneringen en ytterligere dimensjon, i tillegg til å videreføre den gode jobben som har blitt gjort.

Det kommer alltid noe nytt på utstyrssiden, men i år er det enda større grunn enn vanlig til å glede seg. Det blir flere nyheter i shoppen til våren enn det har vært på årevis.
Følg med! Julehilsen fra Geir

Forsiktighet

All service og reparasjon på vår maskinpark foretas av Trond og Tarjer. All graving foretas med egen gravemaskin – det være seg endringer på banen, drenering eller reparasjon av vanningsanlegg. Vi sparer store beløp på egengraving i forbindelse med feil eller forbedringer på drenering og vanningsanlegg. Alle innkjøp av deler til maskinparken utføres med store besparelser, fra leverandørkontakter i inn- og utland.

Sponsorer

En stor takk rettes til alle våre sponsorer og samarbeidspartnere! Uten dere ville det vært vanskelig å drive Norges hyggeligste parkbane. Vi er meget takknemmelige for deres støtte! Om din bedrift ikke er sponsor, ta kontakt med Ingmar for en samtale.

Vår hjemmeside, nyhetsbrevet og Facebook

En stor del av kommunikasjonen ut til våre medlemmer foregår via www.tjomegolfklubb.no.  Når terminlisten for 2018 er ferdig i mars, kan du laste den ned via hjemmesiden eller komme innom kontoret for en kopi. I tillegg informeres fortløpende via mail (Nyhetsbrevet) til alle som har oppgitt sin mailadresse. Dersom du nå ikke mottar informasjonsmail, gi beskjed til Om du endrer mailadresse, pass på å endre i Golfbox.
Gjennom de siste to år har vi sett hvilken styrke Facebook har når det gjelder kommunikasjon. Mange av våre artikler legges ut på Facebook, og ”boostes” (betaling for flere treff) for bedre synlighet.

Banekontroll

En rekke frivillige hjelpere har kjørt banekontroll, bidratt til å holde tempoet oppe og sørget for at spillerne har etterlevd golfetikette. Takk for god hjelp! Det er gøy å kjøre banekontroll. Om du ønsker å bli med på laget, ta kontakt med Ingmar.

Årsavgift og kontingenter 2018

Regnskapet går med et lite likviditetsoverskudd for 2017, men dette gir dessverre ikke rom for store investeringer. For å følge Komsumprisindeksen inneværende år, ble besluttet en økning på 200 kroner for 2018, for Tjømemedlemmer. Aksjonærer står uendret.

Handicapregulering

Den årlige regulering foretas automatisk i Golfbox. Dersom man har spørsmål i forbindelse med dette, kan man ta kontakt med leder i handicapkomitéen: Dag Indseth, 90567518,

Vi minner om det kommende årsmøtet i Tjøme Golfklubb i mars måned, og generalforsamlingen i Rød Golf AS i juni måned.

Vi ønsker med dette å takke alle samarbeidspartnere, aksjonærer og medlemmer for nok en flott sesong og gleder oss til vinteren slipper taket.

God Jul til dere alle og velkommen til ny sesong i 2018!

Rød Gård, 20. desember 2017

 

Ingmar Ellefsen          Ole Engstrøm                                     Emil Blom Onshuus

Daglig leder                Styreformann Rød Golf AS              Leder Tjøme Golfklubb

Trening på Havna – januar

Regnskap og planlegging – februar

Nå åpner banen – mars

Trond skifter belte på gravemaskinen

Emil Blom Onshuus, ny leder i Tjøme Golfklubb

Protime – april

Bunkerrake fra Danmark

Fredrik lager robothus

Stikklufting – mai

Casper med god flyt

Juniortrening

Henrik

Ystgaard

Herlige mai!

Firooz satser – juni

Arbeidsbil fra Danmark

Vestfold Ladies

Tørst?

Vakkert!

Utrolig hyggelig avslutning!

Roar “Phil” Heggelund

Kveldsstemning

Tjøme Golfklubb – Først ute!

Sommerutstilling – juli

Regelkveld

Tjøme junior på Skategalla 2017

Tjøme junior på Skategalla 2017

Jan Willy, Odd Ystgaard, Per Grette og John Marthiniussen på hull 8

Mmmm…

Vinnerlaget

Tilskuer

Enkelt

En vanlig damedag

Arne Bjørn Hansen is back in business!

Arne Bjørn Hansen is back in business

Fore!

British Open på Tjøme

Fly!

Dagens vinnere; Fredrik F. Mathisen og Gina Gisholt

Dagens vinnere; Fredrik og Gina

Juniortrening – august

And the winner is…

Hold pusten

Lag-NM Senior

Vakkert!

VTG-kurs

Vinnerne, Nina Bjurhult og Kåre Wahlqvist

Vinnerne, Nina Bjurhult og Kåre Wahlqvist

Fra LA. Skulle spille en bane. Det ble Tjøme!

Sånn skal det gjøres

NM Audi Quattro Cup

Vinnerne NM Audi Quattro Cup

Klubbmestere 2017: Ilham Lønne, Nina Bjurhult, Petter Bye, Gina Gisholt og Henrik Tøstie.

Klubbmestere 2017: Ilham Lønne, Nina Bjurhult, Petter Bye, Gina Gisholt og Henrik Tøstie – september

Juniortrening

Narvesen Tour

Bra

Eldre junior

Konstant sulten

Stolte deltagere

Det er vanningsanlegg under hele banen

Hull 12 på Tjøme Golfklubb

Høstbilde – oktober

Vinnerlaget Krabbegolfen

Løv, løv og atter løv

Sen høstdag – november

Ove Salvesen

Årets siste bilde – desember

OK, det siste…

 

 

 

Om Ingmar Ellefsen

Daglig leder på Tjøme Golfklubb

Legg igjen en kommentar

Pin It on Pinterest

Share This