Proshop: 33 39 19 07   |    Kontor: 33 39 15 10   |   Logg inn Golfbox   |   Klikk her for banestatus | Klikk her for priser.

Julebrevet 2018

Kjære aksjonærer og medlemmer!

Golfåret 2018 går mot slutten, og det er riktig med en liten oppsummering av sesongen (se bilder under teksten).

Generalforsamlingen Rød Golf AS – driftselskapet

Driftselskapet avholdt generalforsamling 16. juni 2018. Regnskapet for 2017 viste et overskudd på 260.251 kroner før avskrivninger. Etter avskrivninger på 471.618 kroner, fremkommer underskudd med 211.367 kroner. Forklaring: Resultat før avskrivninger viser utvikling i likviditet, i tillegg påvirkes likviditetsutviklingen av nyinvesteringer og nedbetalt gjeld i gitt periode. Avskrivninger er basert på tidligere foretatte utbetalinger og påvirker ikke likviditet.
Kassakreditten er pålydende 1.800.000 kroner. Kassakreditten var i bruk fra oktober til februar, i alt 5 måneder. 31. desember var utnyttet kroner 897.880 av kassakreditten.
Det ble etablert langsiktig lån i 2015 for innkjøp av robotklippere. Dette lån var nedbetalt til  kroner 205.036 per 31/12/2017.
Exitordningen ga innløsing av 35 aksjer i 2018 (med betaling til og med 2019), og inntil 35 aksjer i 2019 (med betaling til og med 2020). Exitordningen kommer opp som eget punkt på generalforsamlingen i juni 2019.
Styret består av: Styreformann Ole Engstrøm, styremedlem Nora Hoff, styremedlem Anne Helmer, styremedlem Trygve Walstad, styremedlem Odd Ystgaard og styremedlem Ove Salvesen. Revisorselskap er BDO AS. Neste generalforsamling avholdes i juni 2019.

Årsmøtet Tjøme Golfklubb – idrettslaget

Tjøme Golfklubb avholdt sitt Årsmøte den 17. mars 2018. Regnskapet for 2017 viste et underskudd på 946 kroner, og samtidig en egenkapital på 540.959 kroner.
Styret består av: Leder Emil Blom Onshuus, nestleder Hege Buschmann Indseth, styremedlem Nina Bjurhult, styremedlem Kyrre Murel Syvertsen, styremedlem Ove Salvesen og styremedlem Erol Haagenrud.
Vara til styret er Gro Elisabeth Skjerven.
Revisorer er Susann Kielland og Anne Marie Indseth.
Neste årsmøte avholdes i mars 2019.

Banens beskaffenhet

Vårt innvintringsprogram for greenene har vist seg å være en stor suksess! Dette, samt godt klima på Tjøme, og en headgreenkeeper som fjernet isen fra greenene på rett tidspunkt, gjorde at vi slapp unna isbrann – isbrann som ødela for golfklubber på hele Østlandet. Det skal riktignok sies at vi hadde soppangrep i mindre skala på et par greener, men dette løste seg når temperaturen steg. Banen åpnet lørdag 21. april med sommergreen.
Vanningsanlegget har medført noe graving og reparasjon. Tett drenering likeså – trærne har lange røtter. Greenene har blitt merkbart raskere, etter god innsats. Robotklipperne har gått feilfritt gjennom året, og sørget for perfekt klippet rough – 110 mål!
Trond har opplevd en ekstrem arbeidsmengde i år. I tillegg til å måtte ta det mekaniske arbeid alene fra juni måned, kom nødvendig nødvanning av greenene hver ettermiddag/kveld gjennom høysesongen. Vi er heldige som har Trond!
Per Terkelsen har ryddet busker og kratt langs banen og på fjellknauser, ryddet trær, algevekst i vann, og forestått nødvendig malerarbeid. Tore Einang, Hallvard Jacobsen, Oliver Langved og Tim Terkelsen har klippet gress. Høysesongen var preget av 30 varmegrader, med badetemperaturer langt over ønsket nivå. Det var spill på sommergreen frem til medio november. En stor takk til banemannskapet for deres gode innsats!

Tilbakeblikk på driftsåret 2018

Som omtalt under banens beskaffenhet, var det en sommer av den varme variant. Først fare for isbrann, deretter ekstrem tørke. Tjøme klarte utfordringene. Golfbanen har hatt rekordbelegg under året. Det er estimert positive regnskapstall for 2018.
Audi er hovedsponsor, og dette betyr veldig mye for oss! Audi utstråler kvalitet i alle ledd, og Audi har markedsført Tjøme golfbane ovenfor alle sine gode kunder.
Avtalen med Vestfold GK, Nøtterøy GK og Sandefjord GK har vært en suksess og ønskes videreført for 2019.
Tross store utfordringer gjennom året, klarte vi å lande året på best mulig måte. Det er en ære å kunne lede en av norges beste golfbaner. Jeg treffer norges hyggeligste mennesker, og jeg stortrives sammen med dere – alle som en!

Med gode ønsker om en fredelig Jul og et Godt Nytt År!

Ingmar Ellefsen

Tjøme Damegolf

Nok et flott år for oss damer på Tjøme Golfklubb.

Sesongen 2018 startet med klubbtur til Tanums Gjestgifveri, hvor vi fikk spilt både Fjällbacka og Strömstad. Herlig, sprudlende og golfglad gjeng som i år besto av 19 damer.

Det er gledelig å se interessen for damedager, hvor det stadig kommer nye til og ikke minst se samhold og golfglede pleies og utvikles.

Gudmorkruset ble et eventyr hvor det i år var flere deltakere enn tidligere. Og hvor rekefesten etterpå ble avholdt utendørs, rett og slett en perfekt sommerkveld. Jody Woolgar Kristiansen ble i år (som i fjor) Årets Gudmor.

Tjømedamene har i 2018 representert både i Lag-NM 2 div på Holtsmark GK og Lag-NM Senior på Larvik GK.

Vi gleder oss til ny sesong og ikke minst treffe gamle og nye spillere igjen.

Vi satser på sesongstart til Sverige siste helg i april, dette blir 5. året (jubileum) så hold av helgen!

Til sist vil jeg takke alle dere supre Tjømegolfdamer. Dere er inkluderende og imøtekommende.

Det er rett og slett hyggelig å være damegolfer på Tjøme!

Damegruppen ønsker alle en riktig God Jul, og takker så mye for en flott sesong! Det er lett å glede seg til 2019. Vi ses!

Gina Gisholt

Juniorgruppa

Tjøme golfklubb ønsker at juniorgruppa, er et sted hvor barn og unge har lyst til å være i fritiden. Vi opplever at flere og flere barn og unge benytter treningsområdene. Oppmøte på trening hver onsdag har aldri vært bedre, og på Narvesen Tour i september deltok juniorgruppa med 18 spillere i alderen 5 til 19 år. Årets sosiale høydepunkter var tur til Husøy golfklubb og Nøtterøy GK. Neste sesong håper vi å se mange flere ute på banen. Spesielt gledelig er det at vi nå også har en gjeng med med positive foreldre, som stiller opp å hjelper til.

Juniorgruppa tok ikke sommerferie og tilbø organisert trening fra april til september. Veldig gledelig er det å registrere at mange barn fra øyene og barn på ferie benytter seg av treningstilbudet. Fordelingen mellom jenter og gutter er svært god og flere møter opp på banetrening på mandager. Vårt mål er at alle som ønsker det, skal få muligheten til å utvikle seg videre.

Juniorgruppa skal være en møteplass for sunn idrett, hvor vi heier hverandre frem og har det moro med golf. For å få dette til må barna og ungdommene ivaretas på en leken måte i et mestringsorientert miljø. Trenerteamet er godt i gang med å tilby morsomme, varierte og lærerike treninger. Vi gleder oss til fortsettelsen og håper å se mange nye og kjente fjes til våren. Tusen takk til alle for en morsom og variert juniorsesong!

God Jul og Godt Nytt Juniorgolfår!

Hege Indseth

Veien til golf

Tjøme golfklubb hadde planlagt 6 VTG kurs fra april til august i 2018. Grunnet sen baneåpning og liten interesse på tross av markedsføring og vervekampanje, ble det kun gjennomført tre kurs. Vi hadde et kurs i mai og to i juni. Kursene gjennomføres lørdag og søndag med individuell oppfølging av faddere i dagene/ukene etter gjennomført helgekurs. Antall kursdeltagere var 21, 15 deltagere fullførte med godkjenning av fadder. Geir Jørgensen har hatt ansvar for den praktiske delen. Erol Haagenrud og Anne Marie Wold har tatt seg av teorien. 7 forskjellige personer har gjort en flott jobb som faddere i år.

Med vennlig hilsen

Anne Marie Wold

Pro

Kjære medlemmer i Tjøme golfklubb!

Å være pro for dere er verdens beste jobb.

Det finnes ikke bedre sted enn Tjøme golfklubb, og her finnes en lang rekke utrolig flotte mennesker, som tilsammen skaper et unikt klubbmiljø. Det er derfor med tungt hjerte at jeg må informere om at min tid som pro i Tjøme golfklubb er over for denne gang.
Som mange av dere vet, så ble min sivilstatus endret i år. Det innebar at jeg fra og med november ble «alenepappa» annen hver uke. Dette er, og vil i fremtiden være min viktigste oppgave. Dessverre er en av konsekvensene at det vil utelukke min mulighet til å jobbe minst halvparten av ettermiddagene og helgene gjennom sesongen. Jeg vet at det da blir umulig å drive virksomheten her på en tilfredsstillende måte, både for meg, og – ikke minst – for klubben vår. Vi både trenger og fortjener noen som går inn i rollen med hud og hår. Dette har jeg også signalisert overfor ledelsen i forbindelse med arbeidet med å finne de beste løsningene for fremtidig drift proshop/resepsjon, undervisning, kafe osv.
Jeg gleder meg til å treffe dere på banen til sommeren, og kanskje vi til og med kan ta en runde med en kaffe og vaffel etterpå?

Med vennlig hilsen

Geir (Golf)

Leder i Tjøme Golfklubb

Dammene er tømt og gresset er ikke lenger grønt. Det ligger der gjemt under et tynt lag av rim og snø. Dette er de første tegnene på at sesongen virkelig er på hell – men vi skal ikke gå mer enn 14 dager tilbake til den siste turneringen ble spilt på Tjøme og tunet var fylt opp av ivrige golfere ikledd nissekostyme.

Selv med en litt sen sesongstart, grunnet fjorårets tøffe vinter, ble sesongen 2018 en lang og innholdsrik sesong. Det startet med et pang og vi hadde fullbookete flighter fra morgen til kveld, der både ivrige medlemmer og gjester fra nær og fjern hygget seg med golf. Nettopp det å hygge seg med golf og ha det artig sammen, er et av nøkkelordene som jeg mener beskriver klubben vår best. Tjøme Golfklubb er en klubb for alle! Og der er alle vi medlemmer viktige nøkkelspillerne, som ambassadører for vår egen klubb – sammen skaper vi et miljø hvor etablerte, nybegynnere, gamle, unge, medlemmer og ikke-medlemmer møtes og har det gøy med golf sammen.

Jeg ønsker å rette en stor takk til alle våre frivillige som har dratt lasset når det kommer til å skape aktivitet, turneringer og treninger gjennom 2018. Samtidig ønsker jeg å takke alle våre medlemmer som de gode ambassadørene dere er for Tjøme Golfklubb.

En riktig God Jul og et Godt Nytt År til alle sammen

Emil Blom Onshuus

Styreformann i Rød Golf AS

Nok en golfsesong går mot slutten og tiden er inne for å ta en liten oppsummering og takke alle de som står på for at vi som spiller golf på Tjøme skal ha en fin bane og en hyggelig klubb.

Jeg vil spesielt takke Trond og hans gjeng for at de også i år har klart å gi oss fine spilleforhold til tross for store utfordringer i åres og ekstrem varme og tørke hele sommeren igjennom. Men det gikk og det gikk bra. Vi var lenge den eneste banen som var åpen i Vestfold og var faktisk også den banen som klarte å holde lengst åpen.

Til tross for at naboklubbene våre holdt stengt besluttet styret å opprettholde avtalen om rimeligere spill på hverandres baner. Viktig og hyggelig å kunne hjelpe  våre golfnaboer når de har problemer. Mange Nøtterøy golfere har besøkt oss denne sesongen og tilbakemeldingene har vært mange og veldig positive. Hyggelig å få vist frem banen vår til nye golfere.

Jeg tror alle våre medlemmer ser at det skjer mye i klubben vår. Det skjer faktisk så mye og så mye bra at andre begynner å legge merke til og kommentere det. Det er hyggelig. Stor takk til Hege, Erol, Geir, Emil og alle dere andre som står på og gjør at vi kan se tilbake på en fin sesong på Tjøme.

Til slutt en liten oppsummering av noen saker vi i klubb og AS har jobbet med siste året.

Arbeidet med Exit-ordning for aksjonærer er igangsatt. Vi har forenklet medlemskategoriene, innført ordinært medlemskap og tatt bort Tjømemedlemskap. Målrettet og bra jobbing med ulike tiltak har gjort at vi på Tjøme ender med et ”nullresultat” når det gjelder medlemmer. Det er ikke mange klubber i Norge som opplever det samme.

Bedre og mer robuste greener har også denne sesongen vært en prioritert oppgave. Den ekstremt varme og tørre sommeren gjorde at  enkelte tiltak måtte utsettes, men vi er på god vei når det gjelder målet om bedre, raskere og mer forutsigbare greener. Resultatene fra vårt greenforbedringsprogram kan sees både over og under bakken. Hyggelig å registrere at dette er noe dere spillere også opplever.

Vi har avholdt flere felles styremøter med klubb og AS. Dette kommer vi til å fortsette med.

Når det gjelder banen og 2019 så kan jeg allerede her presentere et par endringer. Vi kommer til å bytte  om på utslagsstedene på hull 17 og 8. Dette vil gjøre det enklere for alle som bare går 9 hull. Vi kommer også til å teste ut ny plassering av utslagssted hull 2.

Jeg ønsker alle medlemmer en Riktig God Jul og et Godt Nytt År!

Ole Engstrøm

Forsiktighet

All service og reparasjon på vår maskinpark foretas av egne ansatte. All graving foretas med egen gravemaskin – det være seg endringer på banen, drenering eller reparasjon av vanningsanlegg. Vi sparer store beløp på egengraving i forbindelse med feil eller forbedringer på drenering og vanningsanlegg. Alle innkjøp av deler til maskinparken utføres med store besparelser, fra leverandørkontakter i inn- og utland.

Sponsorer

En stor takk rettes til alle våre sponsorer og samarbeidspartnere! Uten dere ville det vært vanskelig å drive Norges hyggeligste parkbane. Vi er meget takknemmelige for deres støtte! Om din bedrift ikke er sponsor, ta kontakt med Ingmar for en samtale.

Vår hjemmeside, nyhetsbrevet og Facebook

En stor del av kommunikasjonen ut til våre medlemmer foregår via www.tjomegolfklubb.no.  Når terminlisten for 2019 er ferdig i mars, kan du laste den ned via hjemmesiden eller komme innom kontoret for en kopi. I tillegg informeres fortløpende via mail (Nyhetsbrevet) til alle som har oppgitt sin mailadresse. Dersom du nå ikke mottar informasjonsmail, gi beskjed til Om du endrer mailadresse, pass på å endre i Golfbox.
Gjennom de siste årene har vi sett hvilken styrke Facebook har når det gjelder kommunikasjon. Mange av våre artikler legges ut på Facebook, og ”boostes” (betaling for flere treff) for bedre synlighet.

Banekontroll

En rekke frivillige hjelpere har kjørt banekontroll, bidratt til å holde tempoet oppe og sørget for at spillerne har etterlevd golfetikette. Takk for god hjelp! Det er gøy å kjøre banekontroll. Om du ønsker å bli med på laget, ta kontakt med Ingmar.

Årsavgift og kontingenter 2019

Regnskapet for Tjøme Golfklubb og for Rød Golf AS går med overskudd i 2018, og det blir ingen endring i årsavgift og kontingent til klubben for 2019, men det tilkommer en økning på 50 kroner til NGF – penger som går rett til forbundet.

Handicapregulering

Den årlige regulering foretas automatisk i Golfbox. Dersom man har spørsmål i forbindelse med dette, kan man ta kontakt med leder i handicapkomitéen: Dag Indseth, 90567518,

Vi minner om det kommende årsmøtet i Tjøme Golfklubb i mars måned, og generalforsamlingen i Rød Golf AS i juni måned.

Vi ønsker med dette å takke alle samarbeidspartnere, aksjonærer og medlemmer for nok en flott sesong og gleder oss til vinteren slipper taket.

God Jul til dere alle og velkommen til ny sesong i 2019!

Rød Gård, 21. desember 2018

Ingmar Ellefsen          Ole Engstrøm                       Emil Blom Onshuus

Daglig leder                 Rød Golf AS                          Tjøme Golfklubb

 

Vinter ute, golf inne

Det nærmer seg åpning
Alt på stell før åpning av banen
Det grønnes!
Gina og Erol
Juniortrening
Herlige dager!
Gudmorkruset
Nye utleietraller på plass
Ivrige tilskuere
Klubbmesterskapet
Krabbegolfen
Innendørs trening igjen. Heldigvis går det mot sommer!

Om Ingmar Ellefsen

Daglig leder på Tjøme Golfklubb

1 kommentar

  1. Tor Løstegård på 21. desember 2018 kl 17:22

    Hyggelig og informativt julebrev Ingmar👍

Legg igjen en kommentar

Pin It on Pinterest

Share This