Proshop: 33 39 19 07   |    Kontor: 33 39 15 10   |   Logg inn Golfbox   |   Banestatus: Åpen! Klikk her for priser.

BANESTATUS 30. august 2018

Banen er åpen.

Alle teesteder er åpne.

Det er stedvis lite gress på fairway etter den tørre sommeren. Derfor:

Ballplassering

En ball som ligger på et kortklippet område på spillefeltet kan løftes uten straff og rengjøres. Før ballen løftes må spilleren merke ballens posisjon. Etter at ballen er løftet, må han plassere den på et punkt innenfor en køllelengde og ikke nærmere hullet enn der den opprinnelig lå, som ikke er i et hinder og ikke på en puttinggreen.
En spiller kan bare plassere sin ball én gang og den er i spill når den er plassert (regel 20-4). Hvis ballen ikke blir liggende på punktet der den er plassert, gjelder regel 20-3d. Hvis ballen blir liggende på punktet der den er plassert og senere flytter seg, er det ingen straff og ballen må spilles som den ligger, med mindre bestemmelsene i en annen regel gjelder.
Hvis spilleren unnlater å markere ballens posisjon før den løftes, flytter ballmarkøren før ballen er tilbake i spill eller flytter ballen på en annen måte, som f.eks. å rulle den med en kølle, pådrar han seg en straff på ett slag.

Anmerkning: ”Kortklippet område” betyr ethvert område på banen, inklusive stier gjennom roughen, klippet i fairwayhøyde eller kortere.

*Hvis spilleren pådrar seg den generelle straff for brudd på denne lokale regelen, ilegges ingen tilleggsstraff etter denne lokale regelen.

Greenene er generelt i god stand, men et par av de er angrepet av dyr (grevling/kråke) noen steder. Disse, samt de uttørkede områdene på 5 og 13 er definert som GUR.

Husk å reparere nedslagsmerker og oppslått torv.

Klikk her for priser.

 

Pin It on Pinterest

Share This