• BANESTATUS: 11.12.2017: Banen er stengt.

Dette gjelder årsmøte i Tjøme Golfklubb. Vi er alle medlemmer i Tjøme Golfklubb. (Rød Golf AS avholder generalforsamling i juni).

Vi møtes på klubbhuset lørdag 17. mars klokken 1200.

Innkalling, ihht lovnorm for Tjøme Golfklubb, offentliggjøres med denne mail i dag. All dokumentasjon kan lastes ned fra hjemmesiden fra 2. mars.

AGENDA

1) Godkjenning av innkalling og saksliste
2) Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer til å undertegne protokoll
3) Årsberetning 2017
4) Regnskap 2017
5) Budsjett 2018
6) Behandle klubbens organisasjonsplan
7) Behandle revidert samarbeidsavtale mellom Tjøme Golfklubb og Rød Golf AS
8) Behandle revidert lovnorm (vedtekter) for Tjøme Golfklubb
9) Innkomne forslag (frist for innsendelse: 14 dager før årsmøtet)
10) Valg. Styret, revisor, valgkomitée, representanter til øvrige organisasjonsledd.

Velkommen!

Vedlegg:

Pin It on Pinterest

Share This